Effectonderzoeken eerste kwartaal zeer geslaagd

Op 1 januari 2015 zijn Exterion Media en MeMo², een onafhankelijk onderzoeks- en consultingbureau, een bijzondere samenwerking gestart. Met behulp van de OutdoorTracker™ meet MeMo² het effect van 130 buitenreclamecampagnes die reeds bij Exterion Media zijn ingezet of nog zullen volgen.

Belangrijkste voordeel van de OutdoorTracker™ is dat het effect van buitenreclame niet langer op basis van herkenning wordt gemeten, zoals bij veel trackingonderzoeken, maar op basis van het verplaatsingsgedrag in de betreffende campagneweek. Hiermee wordt het aantal werkelijke contacten met de campagne in kaart gebracht en wordt een benchmark opgezet die adverteerders vooraf helpt een zo goed mogelijke campagne op te zetten.

Out of Home is effect

Door een aantal resultaten en leerpunten die uit deze onderzoeken naar voren zijn gekomen met u te delen, willen wij u laten zien waarom het doen van effectonderzoek ook voor u relevant kan zijn.

1. Wat we zien is dat er met buitenreclame op naamsbekendheid (top of mind, spontane en geholpen) veel positieve effecten te behalen zijn, met name wat betreft aankoopintentie en product- en propositiebekendheid.
2. Naast mediadruk valt er op een ander vlak vaak veel winst te behalen, namelijk op het gebied van de creatie. Vaak komt de uiting kort voor de campagne tot stand, worden guidelines gebruikt die voor printadvertenties gelden (langer contactmoment, minder frequent), zitten adverteerders vast aan bepaalde foto’s of beelden en zijn er vaak veel mensen die inspraak hebben op de uiting. Door op efficiënte wijze te investeren in een sterke uiting verhoogt u substantieel de ROI van uw campagne.
3. “Keep it simple” is niet voor niets de belangrijkste regel voor een buitenreclame-uiting. Verwerk niet teveel elementen in je creatie, zorg dat je boodschap in 2-5 seconden duidelijk is en wie de afzender is. Daarnaast is het van groot belang dat de uiting de aandacht trekt en niet opgaat in de omgeving, iets waar men in de online wereld trouwens ook nog veel van OOH kan leren. 

Tot slot presenteren wij u graag enkele resultaten, om u een impressie te geven van de winst die u kunt boeken met onze effectonderzoeken:

• Door een fraaie en kleurrijke buitenreclamecampagne steeg de bekendheid van een productlijn bij een supermarktketen van 59 naar 76%, de aankoopintentie van 13% naar 23% en de spontane naamsbekendheid van 60 naar 70%.
• Een stijging van de top of mind (+150%), spontane (+65%), geholpen naamsbekendheid (+27%) en ook de merkvoorkeur van een pizzaketen (van 10 naar 27%).
• Een stijging van de spontane naambekendheid van een radiozender (+17%) en luisterintentie (27 naar 44%). Ook de propositiebekendheid (actie) steeg (+32%).

Met name op het gebied van creatie leverde de onderzoeken vaak zeer waardevolle insights op. Zo zijn wij met een bierfabrikant gaan kijken hoe hun uiting, die eigenlijk wegviel in de omgeving, geoptimaliseerd kon worden. Dit resulteerde in een prachtig aangepaste uiting die meer opviel en het nieuwe product aanzienlijk beter representeerde dan de oude uiting, wat de campagne enorm ten goede kwam.

De waardering van de creatie varieert dan ook enorm en wordt met name verklaard door de behaalde scores op emotionele aspecten (opvallend, leuk, aansprekend) en rationele aspecten (duidelijk, geloofwaardig, vertelt iets nieuws). Vaak zie je dat een reclame-uiting het goed doet op slechts één van beide aspecten, maar een echt goed gewaardeerde buitenreclameposter doet het goed op beide vlakken. En daar is voor elke poster wel winst te halen!

Bent u benieuwd naar meer resultaten of heeft u  behoefte  aan een effectmeting voor uw eigen nationale campagne, neem dan contact op met uw account manager. Wij investeren graag in uw campagne!

Archief

72% zoekt meer informatie op na het zien van buitenreclame

Giga Expo van sneaker-merk Converse in Rotterdamse metro.

Wilt u meer informatie over adverteren bij Exterion Media? Neem dan contact met ons op via (020) 562 05 62 of via info@exterionmedia.nl.