Verzameling van statistieken d.m.v. camera's

Exterion Media verzamelt geanonimiseerde statistieken die bijdragen aan het verbeteren van de programmering van de digitale schermen. Het verzamelen van de statistieken gebeurt middels een camera in het scherm dat uitsluitend telt – er wordt dus niets gefilmd.

                                                                   Verzameling geanonimiseerde statistieken

De camera’s  maken op geen enkele manier inbreuk op uw privacy. De camera’s slaan geen persoonsgegevens op, er worden nooit beelden opgeslagen en de camera’s zijn niet in staat om u op wat voor manier dan ook te identificeren. 

___________________________________________________________________________________

Camera's uitgeschakeld

Alle camera’s in onze objecten zijn op dit moment nog steeds uitgeschakeld en dus niet actief. Er worden op dit moment dus geen statistieken gegenereerd.

___________________________________________________________________________________

Waarom zitten deze stickers op onze objecten?
Deze stickers zijn geplaatst om de juiste informatie en communicatie te verschaffen over onze camera’s en de bijbehorende software die de statistieken verzamelt. Op deze pagina geven wij u meer achtergrond over het verzamelen van de geanonimiseerde statistieken.

Hoe verzamelen de camera’s statistieken?
In de camera’s zit software die het mogelijk maakt om realtime een analyse te maken om de volgende statistieken te genereren:

  • Passanten

Het aantal passanten dat het digitale scherm mogelijk kan zien. Het gaat daarbij om de passanten die binnen een straal van 12 meter en binnen een hoek van 60 graden langs het object lopen.

Wanneer een passant naar het scherm kijkt, is de software in staat meer statistieken vast te leggen. De volgende aanvullende gegevens worden dan mogelijk gegenereerd:

  • Kijkers

Dit zijn het aantal passanten die op zijn minst één keer naar het object hebben gekeken. De software kan met 95% zekerheid bepalen of een passant de uiting in het object heeft bekeken. De passant wordt als kijker gezien wanneer de software vijf gezichtspunten waarneemt, vervolgens kunnen de volgende statistieken worden gegenereerd:

  • Geslacht

De software kan met een zekerheid van 88% inschatten of het om een man of een vrouw gaat.

  • Leeftijd

De software kan met een zekerheid van 75% inschatten in welke leeftijdscategorie deze persoon valt. De persoon wordt dan onderverdeeld in de leeftijdscategorie kinderen (jonger dan 12 jaar), jong volwassenen (12 – 34 jaar), volwassenen (35 – 64 jaar) of senioren (65 jaar en ouder).

De gegevens uit de camera worden dus realtime geanalyseerd en nooit opgeslagen. Beelden zijn dus nergens beschikbaar. De software kan u niet identificeren en de beelden kunnen nooit worden herleid naar een persoon. Derhalve leggen we dus geen persoonsgegevens vast en is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hier niet van toepassing.

Wat wordt er vervolgens met de statistieken gedaan?
De statistieken worden primair gebruikt voor het maken van de optimale programmering van het individuele digitale scherm. Naast advertenties zullen op de digitale schermen ook informatieve en entertainende filmpjes worden getoond. Deze zullen afgestemd worden op de te verwachten groepen mensen die langs het digitale scherm lopen.

Daarnaast worden de statistieken gebruikt om te bepalen wat de impact en de effectiviteit is van de getoonde advertenties. Zo kunnen we onder andere het bereik van een campagne bepalen door te kijken hoeveel mannen of vrouwen in bepaalde leeftijdscategorieën de campagne hebben gezien. Voor de adverteerders is het de uitdaging om altijd het juiste filmpje op het juiste moment aan u te tonen.

Is er toezicht op het gebruik van de camera’s?
De Autoriteit Persoonsgegevens is de aangewezen toezichthouder op de privacywetten. De Autoriteit Persoonsgegevens zorgt ervoor dat iedereen die persoonlijke gegevens gebruikt of bewaart, dit op de juiste manier doet en dat privacywetten niet worden overtreden. 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangekondigd het gebruik van de software in onze camera’s te onderzoeken. Op dit moment loopt het onderzoek en heeft dit tot zover nog niet geleid tot een uitspraak. Uiteraard houden wij ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten en zullen we, indien nodig, updates geven op deze pagina.

Vragen?
Heeft u aanvullende vragen specifiek gericht aan ons, klik dan hier. Voor meer informatie vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens, klik hierWilt u meer weten over de werking van de software in onze camera’s, klik hier en voor de laatste persberichten klik hier