Out-of-Home campagne van KWF Kankerbestrijding heeft grote impact

Om kinderen te beschermen tegen  de verleidingen om te gaan roken heeft KWF Kankerbestrijding samen met Exterion Media een Out-of-Home (OOH) campagne ingezet. “Eigenlijk best gek, he?” luidde de slogan van de campagne van KWF Kankerbestrijding, waarmee de stichting verwijst naar dat je op meer plekken sigaretten kunt kopen dan brood. De tabaksindustrie verleidt kinderen elke dag bewust om te gaan roken en sigaretten worden behandeld als een gewoon product, volop verkrijgbaar en in het zicht van kinderen. En helaas met succes, want dagelijks raken 100 kinderen verslaafd. KWF Kankerbestrijding zet zich in om te voorkomen dat kinderen beginnen met roken.

Gerichte inkoop leidt tot succesvolle resultaten
De OOH-campagne was zeer gericht ingekocht. Om volwassen te bereiken is ervoor gekozen de posters op specifieke locaties uit te hangen, zoals bij scholen, winkelcentra, retail en verkooppunten van sigaretten. Deze locaties sloten naadloos aan bij de uitingen van de campagne.

KWF_onderzoek

Dat de OOH-campagne een daverend succes was, staat buiten kijf. De campagne bereikte 44% van de ouders in de leeftijdscategorie 30-50 jaar en werd met een rapportcijfer van 7,2 enorm hoog gewaardeerd. De scores op opvallendheid, onderscheidenheid, duidelijke boodschap en geloofwaardigheid liggen ruim 30% boven de benchmark. Maar dat is nog niet alles. De onderscheidende campagne resulteerde ook in een zeer hoge herkenningsscore, van maar liefst 60%. Normaliter wordt dit percentage alleen bij grotere campagnes gehaald.

De effecten van de campagne waren bijna allemaal significant. Hoewel KWF al heel bekend was (90% kende KWF al) is dit, door de inzet van buitenreclame, verder gestegen naar 99%. Ook de website, die niet heel prominent op de poster aanwezig was, profiteerde flink. De bekendheid van de website (kwf.nl/best gek) steeg met 55% en de bezoekintentie zelfs met 737%!

Tenslotte is, na het zien van de OOH-campagne, ook  de bekendheid met de drie slogans toegenomen:

‘’Sommige ouders roken nog steeds waar kun kinderen bij zijn! (+27%)
‘’Je kunt op meer plekken sigaretten kopen dan brood!’’ (+23%)
‘’Het eerste wat je in de supermarkt vaak ziet, zijn sigaretten!’’ (+10%)

Al met al een prachtige campagne met een buitengewoon resultaat!

Martijntje Hesselink, campagnecoördinator team Preventie, KWF Kankerbestrijding:

“Met de OOH-campagne kun je je doelgroep meerdere malen bereiken, waardoor de herkenning steeds groter wordt en de boodschap beter blijft hangen. Het is een waardevolle aanvulling op onze middelenmix.”

Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn