Update BRO Q4 2016: Gemiddeld 10% meer contacten!

Het Buitenreclame Onderzoek is verbeterd, mede doordat er afgelopen maand verschillende wijzigingen zijn doorgevoerd. De belangrijkste verandering is de update van de verplaatsingsgegevens, deze zijn nu van 2010-2014 i.p.v. 2006-2010. De nieuwe data zijn accurater dan voorgaande en laten o.a. zien dat verplaatsingen per fiets en te voet enorm zijn gestegen. Ook heeft dit gevolgen voor de bereikcijfers van het BRO. Gemiddeld worden er nu 10% meer passanten langs de buitenreclame objecten gemeten. Bovendien zijn in de update ook de populatiegegevens van de CBS-tellingen van 2014 aangepast. Het gevolg van de bevolkingsgroei leidde tot een (lichte) stijging van de bereikcijfers. 

Klik hier
voor de volledige uitleg van de update van het BuitenReclameOnderzoek. 

Archief