Nielsen Netto Mediabestedingen 2017: Out-of-Home blijft stabiel!

De economische vlag hangt er gunstig bij. Uit het Halfjaarrapport Netto Mediabestedingen 2017 dat Nielsen onlangs publiceerde, blijkt dat de netto mediabestedingen in Nederland het eerste halfjaar van 2017 met 2,6% is gestegen tot € 1,9 miljard. Het producentenvertrouwen nam toe en daarmee stegen ook de budgetten van bedrijven om te adverteren.

Terwijl de bestedingen aan online media groeiden met 13%, dalen de gezamenlijke offline media inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte met 6,2%. De enige offline mediumtypen die deze daling afremden zijn bioscoop en Out-of-Home. Bij Out-of-Home bleef de advertentieomzet in de eerste zes maanden van 2017 nagenoeg gelijk aan die van een jaar eerder. De teller staat op € 94 miljoen wat goed is voor een aandeel van 5% in de totale markt. Ondanks dat er de eerste helft van 2017 geen groei te zien is in de bestedingen, neemt het aantal adverteerders in Out-of-Home wel toe. In een jaar tijd kwamen er maar liefst 81 bij op een totaal van 1.987, wat neerkomt op een gemiddeld budget van € 47.000 in de eerste helft van 2017.

Nielsen onderzoek Exterion Media

Print kampt al jaren met dalende advertentie inkomsten en het eerste halfjaar van 2017 veranderde dit niet (-8,3%). Opvallend is de daling van de mediabestedingen aan televisie (-7%). De netto mediabestedingen offline media daalden in totaal met € 63 miljoen euro terwijl de bestedingen aan online stegen met € 112 miljoen euro.

Over Nielsen
Voor het berekenen van de netto mediabestedingen doet Nielsen twee keer per jaar onderzoek onder uitgevers en media-exploitanten in Nederland. Daarin wordt gevraagd een opgave te doen van de netto advertentie-inkomsten over het betreffende jaar. Deze opgaven aggregeert Nielsen tot een totaalcijfer per mediumtype. Waar nodig worden cijfers gewogen en geëxtrapoleerd om een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijke omvang van de netto mediabestedingen per mediumtype en van de markt te kunnen geven. De netto mediabestedingen in het eerste halfjaar van 2017 en de vergelijking van deze bestedingen met die in dezelfde periode in 2016 zijn gebaseerd op de volgende mediumtypen: televisie, radio, bioscoop, internet, dagbladen, h-a-h-bladen, publiekstijdschriften en Out-of-Home.

Archief

Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn