DOOH detection software

Hoewel DOOH in Nederland nog in de kinderschoenen staat, begint het langzaamaan toch echt te groeien, net als alle innovaties daarbinnen. Een van die innovaties is detection software. Met deze software kunnen passanten geregistreerd worden alsmede kijktijd en een aantal persoonskenmerken. Deze software wordt al jaren gebruikt voor beveiligingsdoeleinden op vliegvelden en andere openbare (of minder openbare) locaties. Maar wat zouden wij hier in de toekomst mee kunnen? Welke perspectieven biedt het OOH?


Detection software

Criteria

Allereerst is het van belang om aan te geven dat we het hier over detection software hebben en dus níet over recognition software. Dit betekent dat er géén persoonlijke gegevens vastgelegd en/of bewaard worden en het zodoende niet privacygevoelig is. De software biedt DOOH de mogelijkheid om onder andere de volgende kenmerken te registreren:

• Man/vrouw
• Leeftijdscategorie
• Aantallen passanten
• Aantal views & kijktijd 

Toekomstperspectief voor OOH?
DOOH detection software is dé nieuwe technologie als het gaat om het inzichtelijk maken van patronen met betrekking tot aantallen bezoekers. Hiermee kan worden gekeken naar onder andere bezoekersstromen gedurende de dag en verschillen tussen de diverse dagen. In Milaan zijn er al verschillende testen uitgevoerd met detection software. Hieruit blijkt onder andere dat de kijktijd in 94% van de gevallen onder de 10 seconden zit! Dit pleit ervoor om op DOOH korte video’s te tonen om een optimale visibility te behalen.

Archief

cross mediaal adverteren