Het reclamebereik van andere media

Hoe werkt het met het reclame- of mediumbereik van andere media? Hoe wordt dat gemeten en met welke aspecten wordt daarbij rekening gehouden?

TV
Het Kijkonderzoek komt theoretisch gezien heel dichtbij het principe “reclamecontact”. Een persoon uit het panel wordt immers eenvoudig “aangemeld” via de afstandsbediening en, totdat de televisie weer wordt uitgezet, is van ieder moment bekend naar welke zender en dus ook welk reclameblok de persoon in kwestie kijkt. Uitgesteld kijken, online kijken, zapgedrag tijdens commercials, weglopen zonder af te melden en de verminderende aandacht door een tweede scherm ondermijnen dit gerapporteerde reclamecontact echter behoorlijk.

Radio
Bij HET NLO (Nationaal Luister Onderzoek) wordt de luistertijd inmiddels digitaal ingevuld, wel moeten respondenten nog altijd kwartieren aankruisen in een log-/dagboek. Voorwaarde is dat er minimaal 8 minuten in een kwartier naar de radio wordt geluisterd, maar of de desbetreffende personen een bepaalde reclame gehoord hebben is daarentegen niet bekend.Reclamebereik andere media

Online
Hoewel over online vaak wordt gezegd dat alles gemeten kan worden, valt dit in de praktijk vies tegen.  De Stichting Internet Reclame (STIR)  en de diverse opvolgers zoals comScore (tagging), DDMM / GfK DAM (software installeren) en nu ook het Nederlands Online Bereiks Onderzoek (klein panel) hebben allemaal veel  beperkingen. Bezoekersaantallen (mobiel, apps, online video’s, websites, op werk) goed meten is zeer complex en wanneer je gaat kijken naar het aantal reclamecontacten is dit bijna niet te doen. Natuurlijk kan er gekeken worden of er een banner uitgeserveerd is, maar of de reclame daadwerkelijk zichtbaar in beeld is geweest, wordt meestal niet meegenomen.

Print
In de NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia) Print Monitor wordt gemeten of een titel gelezen is. Dit gebeurt door het laten zien van een voorpagina en respondenten te vragen of zij deze titel gelezen hebben: het bereik per nummer. Onduidelijk hierbij is echter of deze mensen een specifieke advertentie op bijvoorbeeld pagina 8, of in de bijlage, ook hebben gezien. Weliswaar worden er nog een aantal kwaliteitskenmerken toegevoegd, zoals het deel van de krant dat gelezen wordt en hoelang de krant wordt gelezen. Hoeveel mensen de advertentie hebben gezien blijft echter gissen.  

Archief