Is het Buitenreclame Onderzoek klaar voor digitaal?

Het aantal digitale buitenreclame objecten neemt toe. Op steeds meer plekken worden statische of roterende abri’s vervangen door digitale buitenreclame. De vraag is dus: is het Buitenreclame Onderzoek klaar voor alle mogelijkheden die digitale buitenreclame te bieden heeft? 

Digitaal

Het meten van het bereik van digitale buitenreclame komt grotendeels overeen met het meten van het bereik van papieren posters. In beide gevallen meet je hoeveel mensen het object passeren om de zichtbaarheid te bepalen. De zichtbaarheid van bewegende vormen van buitenreclame is  iets lastiger te bepalen doordat de uitingen elkaar afwisselen, waardoor ze maar een deel van de tijd zichtbaar zijn. Op locaties waar de passeersnelheid laag is, zoals op stations en in winkelcentra, zullen passanten gemakkelijk meerdere uitingen kunnen zien, maar vanuit een auto is dat een stuk lastiger. Daar komt bij dat beweging, een verandering van het beeld in de periferie van ons gezichtsveld, de aandacht trekt en kan leiden tot snellere en langere fixaties (bewust kijken) op de buitenreclame. Op dit moment houden we in het Nederlandse Buitenreclame Onderzoek al wel rekening met de passeersnelheid en het aantal uitingen dat in een scrollende of digitale buitenreclame wordt vertoond, maar nog niet met de aandacht.

Onlangs heeft het Britse buitenreclame onderzoek ‘Route’ in samenwerking met de University of London een literatuuronderzoek gedaan naar de ‘object visibility in dynamic scenes’, oftewel bewegende beelden. Op basis van het beschikbare Eye-tracking onderzoek wereldwijd komen de wetenschappers tot de conclusie dat bewegende OOH uitingen een licht hogere zichtbaarheid hebben. Daarnaast wordt op dit moment in Groot-Brittannië een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de zichtbaarheid van digitale buitenreclame. In januari zullen de resultaten daarvan ook voor de Nederlandse markt beschikbaar komen, waarvan we jullie zeker op de hoogte gaan brengen.

Een andere interessante ontwikkeling is dat reclamecontacten anno 2016 ook direct gemeten kunnen worden vanuit de objecten zelf. Zo heeft  Quividi een techniek bedacht die met behulp van camera’s in het object op elk moment kan bepalen of iemand kijkt, hoe lang en zelfs bij benadering wie er kijkt (geslacht, leeftijd). 

Tot slot zal de flexibiliteit van digitale OOH uiteraard ook leiden tot andere aanbodsvormen dan de gebruikelijke wekelijkse of tweewekelijkse campagnes, bijvoorbeeld door ’s morgens andere uitingen te laten zien dan ’s middags of ’s avonds.  En uiteraard wil de adverteerder dan ook specifieke bereikscijfers per dagdeel weten. 

Onder meer door het meten van verplaatsingsgedrag met behulp van smartphones (zie elders) en wellicht met camera’s in de objecten zal het Buitenreclame Onderzoek in de toekomst ook de bereikscijfers voor deze nieuwe vormen van de inzet van buitenreclame kunnen leveren.


Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn