Zijn TomTom, Vodafone of Moves de toekomst van het Buitenreclame Onderzoek?

Het huidige Buitenreclame Onderzoek is een ‘state of the art’ combinatie van GPS-onderzoek naar verplaatsingen, grootschalig CBS survey onderzoek naar verkeersvolumes, Eye-tracking en een gedetailleerde en gekalibreerde classificatie van buitenreclame-objecten. De snelle opmars van de smartphone maakt echter dat er steeds meer data over verplaatsingsgedrag beschikbaar komen. Big Data. Data die zeer zeker invloed zal hebben op het Buitenreclame Onderzoek van de toekomst.


GPS verplaatsingsgedrag Big Data

Nieuwe data van GPS-systemen, zoals TomTom of Google Maps, zijn interessant omdat het om grote hoeveelheden gebruikersdata gaat. Daarmee krijg je een prima beeld over de verkeersintensiteit en doorstroming op een bepaalde weg, maar de holy grail voor Outdoor is het niet. Grootste nadeel is dat deze gegevens geen volledig en representatief beeld geven van het verplaatsingsgedrag van verschillende doelgroepen. Immers, niet iedereen maakt gebruik van routeplanning, of heeft de TomTom altijd aan. Laat staan alle verplaatsingen die te voet of met de fiets of OV gebeuren.

Ook de mobiele telefoon legt verplaatsingsgegevens vast. Zo heeft Vodafone 24/7 verplaatsingsdata van 7 miljoen mensen. Een prachtige bron voor verplaatsingsonderzoek, maar helaas niet 1 op 1 bruikbaar in het BRO. Om de privacy van gebruikers te waarborgen is deze Vodafone data compleet anoniem en ontdaan van elke vorm van persoonskenmerken. We weten dus wel waar 7 miljoen Nederlanders geweest zijn, maar niet wie ze zijn. Zijn het bijvoorbeeld mannen in de leeftijd van 20 tot 49 jaar met sociale klasse AB1? Al deze gegevens ontbreken. 

Een veelbelovende toepassing voor het Buitenreclame Onderzoek van de toekomst zijn de verschillende verplaatsingsapps op de smartphone. Denk aan Runkeeper, Strava of Moves. Het komend jaar gaat het BRO onderzoeken of het mogelijk is om het verplaatsingsgedrag van een representatieve steekproef van Nederlanders met een dergelijke app voor langere tijd vast te leggen. We hopen, na een testfase, de steekproef zodanig uit te kunnen breiden dat we op termijn voor het merendeel van de buitenreclame-objecten in Nederland kunnen beschikken over rechtstreekse, ongemodelleerde bereiksdata. Daarmee krijgen adverteerders een uniek inzicht in het actuele bereik van hun buitenreclame-campagne. Daarbij opent het gebruik van de smartphone als data-verzamelingsinstrument nog vele andere perspectieven. Kortom, Het Buitenreclame Onderzoek blijft volop in beweging.

Archief

cross mediaal adverteren

Pre-testen

Bent u benieuwd of uw gecreëerde uiting wel echt impact heeft? Laat het testen!