DOOH & Regelgeving

De ontwikkelingen op het gebied van digitale buitenreclame gaan hard. Daardoor wordt ook de regelgeving rondom DOOH steeds verder aangescherpt. Gelukkig is er nog steeds heel veel mogelijk, alleen is het belangrijk om te weten wat wel en wat niet mag omtrent het uitzenden van content in openbare ruimtes. 

In onze webinar op 20 mei jl. hebben wij in samenwerking met het IAB Nederland, de volgende onderwerpen behandeld:

  • 'Reclame Regels' door Fiona Vening - Als het om commerciële DOOH-content gaat, moeten de richtlijnen van de Reclame Code Commissie worden opgevolgd. De Reclame Code (RC) is namelijk van toepassing op alle reclame, ongeacht het medium waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij in de RC uitdrukkelijk anders is bepaald.

  • 'Richtlijnen en Positionering’ door Fred Kuhlman - De impact die DOOH op de leefomgeving en het publieke domein heeft, is groot. Het is dan ook niet zo vreemd dat hier stevige discussies over worden gevoerd en dat de markt behoefte heeft aan duidelijkheid en duiding. Het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame (NABB) is een organisatie gespecialiseerd in de advisering op het gebied van buitenreclame en zal dieper op dit onderwerp ingaan.

Bekijk de sessie hieronder terug:Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn