Digitale Opportunity to See

Het Buitenreclame Onderzoek (BRO) is een gerenommeerd onderzoek naar het reclamebereik, contactfrequentie en contacten van alle buitenreclame objecten.Het onderzoek werd opgezet in een tijd waarin er alleen traditionele buitenreclame was, maar sinds een aantal jaren is er ook digitale buitenreclame. Vanaf 1 juni 2020 is er daarom een D-OTS: een Digitale Opportunity To See. Dit is de nieuwe currency binnen de gehele Out-of-Home markt. 

Waarom een D-OTS?

De belangrijkste verandering is dat ook Digital Out-of-Home nu volwaardig gemeten wordt én het zorgt voor eenduidige en transparante contacten binnen de Out-of-Home branche. Door deze nieuwe manier van contacten berekenen zijn CPM tarieven, van deelnemende partijen, nu ook echt vergelijkbaar en sluit Digital Out-of-Home naadloos aan bij andere digitale media.Voor meer informatie en uitleg, zie onderstaande animatie.

Factsheet D-OTS

Vanuit BRO zien we dat DOOH in toenemende mate in tijdssloten wordt ingekocht en mediaruimte op CPM wordt afgerekend. Het blijkt dat het niet altijd duidelijk is hoe men van de standaard output van BRO (het weektotaal D-OTS van 1 spot in de loop) naar contacten per play-out kan komen. Ter verduidelijking van dit uniforme rekenmodel heeft de VIA Taskforce DOOH (voorheen IAB) een factsheet opgesteld over de opzet, de belangrijkste definities en de werking van D-OTS.

Klik op onderstaande links voor het downloaden van de documenten waarin wij uitleggen, hoe de D-OTS op onze digitale schermen tot stand komen:

Dit doen we met behulp van het BRO* en de richtlijnen van de Taskforce DOOH.
*) Alle onderdelen van het BRO, datasets, tellingen, regels, modellen, seizoenpatronen, reductiefactoren en eigenschappen van schermen zijn gevalideerd door een Technische Commissie, bestaande uit andere exploitanten, mediabureaus en adverteerders en een auditcommissie.

Bij het tot stand komen van de D-OTS per scherm per uur en de contacten per play-out in de bovenstaande documenten en rekenvoorbeelden gebruiken wij het onderstaande schema. Alle punten en stappen uit dit schema worden per digitale scherm uitgebreid besproken:


Deelnemende partijen

Leden BRO (Buitenreclame Onderzoek)

Ben je planner bij een mediabureau? Klik hier voor verdere toelichting over CAFAS. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn