Update week 18

De heropening van winkels en terrassen heeft voor veel drukte gezorgd. Mensen grepen massaal hun kans om te shoppen zonder afspraak en om te genieten van #Heteerstebiertje. In deze mobiliteitsupdate van week 18, worden de actuele mobiliteitsontwikkelingen van week 17 besproken. Voor de update hebben wij de data van THX van MeMo2, Apple mobility reports, Google mobility reports & NDW data naast elkaar gelegd en op basis hiervan gekeken naar de ontwikkelingen en de trends.

De belangrijkste bevindingen van deze week:

  1. Inzoomend op Koningsdag zien we dat de mobiliteit rondom parken in 2020 een index heeft van 207 en in 2021 een index heeft van 396. Dit is een jaar op jaar stijging van 91%.
  2. Op Koningsdag 2020 heeft Apple Mobility in de categorie ‘te voet’ een index van 61 gemeten. Dit jaar stond deze op een index 112. Dit is een jaar op jaar stijging van 84%.
  3. Op 28 april gingen de eerste versoepelingen van start. Dit heeft geleid dat de indices van parken (Google) en ‘Te voet” (Apple) onverminderd hoog waren. Deze staan respectievelijk op een index 224 en 99. Diezelfde dag in 2020 stonden ze op een index  97 en 48, dit is een jaar op jaar stijging van 131% en 103%.
  4. In verband met de vrije dagen is de mobiliteit naar werk afgelopen week gedaald met 6 procentpunten naar een index 71 t.o.v. de baseline*.
  5. De bewegingen rondom supermarkten en drogisterijen is stabiel hoog met een index 107 t.o.v. de baseline*.
  6. Rondom huis blijven de bewegingen op een hoog niveau met een index 109 t.o.v. de baseline*.  
  7. De mobiliteit rondom retail en recreatie is afgelopen week met 7 procentpunt gestegen naar een index 76 t.o.v. de baseline*.

* de baseline van Google Mobility reports is gebaseerd op de mobiliteitsdata van week 1-5, 2020.

Lipton x Exterion Media

Foto van een campagne in week 17 2021

Compensaties

Door de opheffing van de avondklok én de heropening van winkels en terrassen zijn de bewegingen ook afgelopen week weer opgelopen. Daarom hebben we besloten om vanaf 11 mei de compensatie voor traditionele campagnes te stoppen. Voor wat betreft het verschil in mobiliteit die van toepassing is op de digitale schermen van ons “Retail” netwerk, houden we een compensatie van 10% aan. De compensatie van de digitale campagnes wordt uitgeserveerd o.b.v. beschikbaarheid. Deze voorwaarden blijven van toepassing op alle (nieuwe en geboekte) campagnes t/m 16 mei 2021.

Uiteraard blijven wij de cijfers wekelijks monitoren en houden we jullie op de hoogte. Wij hopen op deze manier transparant en eenduidig met de situatie om te gaan en dat blijven we doen zolang de huidige situatie daar om vraagt.Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn