Update week 20

De cijfers blijven oplopen en we zien dat de mobiliteit nagenoeg op het pre-corona niveau is. Dat betekent dat er geen compensaties meer nodig zijn en dat de eerder gecommuniceerde compensaties eind mei aflopen. Aangezien er nog wel veel behoefte is naar de mobiliteitsupdates, blijven we de cijfers wekelijks monitoren en gaan wij vanaf nu maandelijks de analyse van de mobiliteitsontwikkelingen sturen. Deze ontvangen jullie iedere tweede woensdag van de maand.   

In deze mobiliteitsupdate van week 20, worden de actuele mobiliteitsontwikkelingen van week 19 besproken. Voor de update hebben wij de data van THX van MeMo2, Apple mobility reports, Google mobility reports & NDW data naast elkaar gelegd en op basis hiervan gekeken naar de ontwikkelingen en de trends.

De belangrijkste bevindingen van deze week:

  1. De grootste stijging is te zien in parken. Deze is in één week met 44 procentpunten gestegen naar een index 260.
  2. Op de tweede plaats is wederom Retail & Recreatie flink gestegen. Deze is in één week met 8 procentpunten gestegen naar een index 91.
  3. De bewegingen rondom supermarkten en drogisterijen is ook gestegen naar een index 115 t.o.v. de baseline*.
  4. Rondom huis blijven de bewegingen op een hoog niveau met een index 112 t.o.v. de baseline*.  
  5. In verband met de vrije dagen stond de mobiliteit naar werk afgelopen week op een index 48 t.o.v. de baseline*. Voordat de vrije dagen begonnen, stond deze index op 77 t.o.v. de baseline*.
  6. De data van Apple Mobility heeft aangetoond dat de bewegingen in de categorie “te voet” met 8 procentpunten is gestegen t.o.v. vorige week. Dit komt neer op een index 109. De categorie “Auto” is afgelopen week gelijk gebleven en staat op een index 97.

* de baseline van Google Mobility reports is gebaseerd op de mobiliteitsdata van week 1-5, 2020.

RTL Nieuws

RTL Nieuws

Foto’s van nieuwsberichten van toenemende drukte (clickable).

Zoals gezegd blijven wij de cijfers wekelijks monitoren. Indien er reden is voor een correctie van de compensatie, dan zullen we dat direct oppakken en communiceren. Wij hopen op deze manier transparant en eenduidig met de situatie om te gaan en dat blijven we doen zolang de huidige situatie daar om vraagt.


Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn