Update week 5

Aangezien de derde golf onvermijdelijk op ons af dreigt te komen, blijven de huidige maatregelen tot en met 2 maart geldig. De enige versoepeling is dat de basisscholen en kinderopvang vanaf volgende week weer opengaan en de detailhandel iets meer ruimte krijgt.

In deze mobiliteitsupdate van week 5, worden de actuele mobiliteitsontwikkelingen van week 4 besproken. Wederom hebben wij de data van THX. (consumentenpanel MeMo2), Apple mobility reports, Google mobility reports & NDW data naast elkaar gelegd en op basis hiervan gekeken naar de ontwikkelingen en de trends. Deze keer een uitgebreide versie waarin we een verdieping geven op de effecten rondom de avondklok en specifiek rondom ons netwerk.

De belangrijkste bevindingen van deze week:

  1. Over het algemeen heeft de invoering van de avondklok nauwelijks effect gehad op de gemiddelde mobiliteit van Nederland t.o.v. week 3. De autoverplaatsingen op etmaalniveau zijn afgelopen weekend niet sterker afgenomen. T.o.v. vorig weekend is deze zelfs iets gestegen.
  2. Wel zien we dat de autoverplaatsingen na 21.00 uur in het weekend 80% lager zijn vergeleken met hetzelfde weekend in 2019. Doordeweeks was deze ca. 65% lager dan in dezelfde week in 2019.
  3. Ook opvallend is de kleine golf in de avonduren voor 21.00 uur in het weekend. NDW heeft gezien dat de verkeersvraag zelfs even stijgt ( zie figuur 1).
  4. De mobiliteit rondom huis blijft aanzienlijk hoog vergeleken met een jaar geleden in januari met een index 115.
  5. De bewegingen in de categorie retail en recreatie laten een kleine daling zien vergeleken met de vorige update met een index 45 t.o.v. een jaar geleden.
  6. Rondom supermarkten en drogisterijen zijn de bewegingen met een index 90 vastgesteld.
  7. Uit de databronnen blijkt dat het aantal woon-werkbewegingen stabiel blijft met een index 66.

In opdracht van Exterion Media heeft MeMo2 een contactenanalyse over januari uitgevoerd met het consumentenpanel THX. De analyse heeft plaats gevonden rondom de 897 digitale schermen in winkelcentra, de 1116 digitale schermen op tankstations, de 78 digital abri’s/ billboards op straat én de 13.000 abri’s op straat. Het totaal aantal contacten rondom het netwerk van Exterion Media, zijn in vergelijking met februari 2020, vastgesteld met een index 80. Zoals verwacht zijn de indices van de mobiliteit in de leeftijd categorieën 18-24 jaar, 25-34 jaar en 35-44 jaar hoog rondom ons netwerk. Zie figuur 2 voor meer informatie.

Verkeersindices tov zelfde week 2019 NDW - Exterion Media 

Figuur 1: Verkeersindices t.o.v. zelfde week 2019 NDW      

MeMo2 Outdoor Ad Reach update jan 2021 - Exterion Media

Figuur 2: MeMo2 Outdoor Ad Reach update jan. 2021        

Optimalisaties netwerk

Zoals vorige week al aangekondigd, hebben we binnen ons netwerk een aantal optimalisaties en aanpassingen doorgevoerd. We hebben een digitaal pakket ingericht wat alleen zichtbaarheid biedt in een straal van 35 meter rondom de winkels die nu geopend zijn en waarvan de bronnen hebben aangetoond dat het mobiliteisniveau hoog is. Wij noemen dit pakket het “Essentiële winkelmandje”. Daarnaast hebben we met de ingang van de avondklok alle digitale campagnes aangepast tot 21.00 uur. Het contactenaantal blijft daardoor accuraat en realistisch. Reeds geboekte digitale campagnes hebben wij op basis van deze gegevens geoptimaliseerd.

Compensaties

In verband met de verlenging van de lockdown en er geen grote verschillen zijn met de vorige mobiliteitscijfers, zullen wij ons compensatiepakket verlengen t/m 23 februari 2021. Onze digitale contacten optimaliseren wij met 30% en onze traditionele campagnes worden geoptimaliseerd met 20% extra vlakken. De compensatie van de digitale campagnes wordt uitgeserveerd over het volledige netwerk en o.b.v. beschikbaarheid. Zoals aangegeven is de mobiliteit rondom drogisterijen en supermarkten hoog, waardoor de optimalisatie van digitale contacten niet geldt voor het essentiële winkelmandje. Deze voorwaarden blijven van toepassing op alle (nieuwe en geboekte) campagnes t/m 23 februari 2021.

Uiteraard blijven wij de cijfers wekelijks monitoren en houden we jullie op de hoogte. Wij hopen op deze manier transparant en eenduidig met de situatie om te gaan en dat blijven we doen zolang de huidige situatie daar om vraagt.

Mochten er vragen zijn, laat het gerust weten.Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn