Update week 42

Met de nieuwe Covid-19 maatregelen die worden genomen, nemen ook de vragen rondom mobiliteit en contacten toe. Vandaar onderstaande uitleg om te verduidelijken waar we momenteel staan. 

Vanaf heden zullen we wekelijks op dinsdag de balans opmaken en kijken naar de druktebeelden, hoe de mobiliteit aan het veranderen is, of we moeten afwaarderen en wat horen we in en vanuit de markt. De belangrijkste punten van nu:

 1. In het BRO zit seasonality standaard verwerkt, waarin we zien dat oktober een rustigere maand op straat is dan september, te weten index 90. Deze index zit reeds verwerkt in contacten en bereik.
 2. Als bronnen voor onze mobiliteitsdata gebruiken wij THX (consumentenpanel MeMo2), Resono en de Mobility Reports van Apple en Google. Deze leggen we naast elkaar en hierop baseren we onze beslissingen.
 3. We zien nu in de data dat straat vrijwel gelijk blijft i.c.m. de seasonality.
 4. We zien dat op het digitale tank- en winkelcentranetwerk de mobiliteitscijfers gelijk zijn gebleven t.o.v. vorige maanden, maar omdat de seasonality index voor tankstations en winkelcentra hoger ligt (en het dus eigenlijk iets drukker moet zijn) ligt het aantal contacten in werkelijkheid lager dan nu uit het BRO komt.  
 5. Op basis van bovenstaand punt hebben we besloten om ons volledig DOOH netwerk af te waarderen met 10%. Dit omdat o.b.v. deze cijfers maar ook de verwachting n.a.v. de maatregelen die vandaag effectief worden er een daling zal plaatsvinden.
 6. Tevens zullen onze digitale schermen in de winkelcentra na 20:00 uur geen advertenties meer serveren, aangezien de winkelcentra en retail vanaf 20:00 uur gesloten dienen te zijn.
 7. Door middel van bovenstaande punten denken wij hiermee transparant en eenduidig met de nieuwe situatie om te gaan en dat blijven we doen zolang de huidige situatie daar om vraagt. Onderstaand rekenvoorbeeld geeft weer hoe onze afwaardering van de DOOH contacten uitwerkt voor onze klanten.   

  VOORBEELD

  • Één week 10”/60” zichtbaar op ons DOOH netwerk in winkelcentra levert normaliter 9.924.000 contacten op;
  • Wanneer de schermen om 20:00 uur stoppen met contacten leveren, komt dit uit op 9.532.000 contacten;
  • Hier vindt dan een afwaardering van 10% op plaats, wat uiteindelijk uitkomt op 8.578.800 contacten.

  Bovenstaand zijn de belangrijkste punten voor nu, uiteraard monitoren we per dag en zullen we wekelijks een update geven met eventuele aanpassingen of veranderingen.

  Het is een tijd waarin we op dagelijkse en wekelijkse basis moeten schakelen met elkaar en dat zullen we vooral veel blijven doen. Mochten er vragen zijn, laat het ons gerust weten.
  Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn