Update week 43

De nieuwe corona maatregelen die een week geleden zijn ingevoerd hebben effect op de mobiliteit in Nederland. Hieronder een korte update. Nogmaals ter verduidelijking, als bronnen voor onze mobiliteitsdata gebruiken wij THX (consumentenpanel MeMo2), Resono, Apple Mobility Reports en Google Mobility Reports. Deze leggen we naast elkaar en hierop baseren we onze beslissingen.

De belangrijkste punten van nu:

  1. We zien dat het in de retail rustiger wordt;
  2. We zien dat er minder autoverkeer is, door minder werkgerelateerde mobiliteit, maar ook door minder sociale activiteiten;
  3. Echter zien we dat er rondom huis en in parken een flinke stijging in mobiliteit te zien is;
  4. Op basis van bovenstaande punten hebben we besloten om per 21-10-20 ons volledige DOOH netwerk af te waarderen met 20% (i.p.v. 10%). Dit omdat de cijfers uitwijzen minder mensen zich in de retailomgeving (winkelcentra) begeven en dat ook op de tankstations de drukte afneemt gezien het teruglopen van het aantal werkkilometers;
  5. Campagnes op ons traditionele netwerk worden vanaf week 44 per campagne geoptimaliseerd met 10% extra vlakken om een eventuele terugloop in contacten te compenseren;
  6. Bovenstaande voorwaarden zijn i.i.g. van toepassing op alle (nieuwe en geboekte) campagnes t/m eind november 2020;
  7. We verwachten dat bovenstaande correcties en optimalisaties van toepassing blijven de komende tijd. Het effect van maatregelen is vaak direct zichtbaar en wij verwachten dan ook dat deze zo zullen blijven.

Wij hopen op deze manier transparant en eenduidig met de nieuwe situatie om te gaan en dat blijven we doen zolang de huidige situatie daar om vraagt. Onderstaand rekenvoorbeeld geeft weer hoe onze afwaardering van de DOOH contacten uitwerkt voor onze klanten. 

VOORBEELD

  • 1 week 10”/60” zichtbaar op het DOOH netwerk in winkelcentra levert normaliter 9.924.000 contacten op;
  • Wanneer de schermen om 20h stoppen met contacten leveren, komt dit uit op 9.532.000 contacten;
  • Hier vindt dan een afwaardering van 20% op plaats, wat uiteindelijk dan uitkomt op 7.625.600 contacten.

Bovenstaand zijn de belangrijkste punten voor nu, uiteraard monitoren we per dag en zullen we wekelijks een update geven met eventuele aanpassingen of veranderingen.

Het is een tijd waarin we op dagelijkse en wekelijkse basis moeten schakelen met elkaar en dat zullen we vooral veel blijven doen. Mochten er vragen zijn, laat het ons gerust weten.
Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn