Update week 44

Zoals inmiddels bekend, bijgaand een korte update m.b.t. de mobiliteitsontwikkelingen betreffende Covid-19. Nogmaals ter verduidelijking, als bronnen voor onze mobiliteitsdata gebruiken wij THX (consumentenpanel MeMo2), Resono, Apple Mobility Reports en Google Mobility Reports. Deze leggen we naast elkaar en hierop baseren we onze beslissingen.

De belangrijkste punten van nu:

  1. We zien dat de retail t.o.v. de cijfers van vorige week weer iets is aangetrokken;
  2. We zien dat het autoverkeer nog steeds verminderd is, maar op het niveau van vorige week is gestabiliseerd;
  3. Nog steeds zien we dat er rondom huis en in parken een flinke stijging in mobiliteit te zien is;
  4. Op basis van bovenstaande punten blijft de afwaardering van de digitale contacten gelijk aan vorige week (-20%);
  5. Campagnes op ons traditionele netwerk, worden net als vorige week, nog steeds geoptimaliseerd met 10% extra vlakken;
  6. Bovenstaande voorwaarden zijn i.i.g. van toepassing op alle (nieuwe en geboekte) campagnes t/m eind november 2020.

We zien wederom dat het effect van de maatregelen direct zichtbaar is en daarna stabiliseert. We verwachten dan ook dat de mobiliteit zich verder zal stabiliseren bij de huidige maatregelen en dat er verder geen aanpassingen op bovenstaande correcties en optimalisaties nodig zullen zijn.

Wij hopen op deze manier transparant en eenduidig met de situatie om te gaan en dat blijven we doen zolang de huidige situatie daar om vraagt.

Bovenstaand zijn de belangrijkste punten voor nu, uiteraard monitoren we per dag en geven we een wekelijkse update met eventuele aanpassingen of veranderingen.

Het is een tijd waarin we op dagelijkse en wekelijkse basis moeten schakelen met elkaar en dat zullen we vooral blijven doen. Mochten er vragen zijn, laat het gerust weten.


Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn