Update week 45

Zoals inmiddels bekend, onze wekelijkse update m.b.t. de mobiliteitsontwikkelingen betreffende Covid-19. Wederom hebben wij onze verschillende bronnen (THX. consumentenpanel MeMo2, Resono, Apple mobility reports en Google mobility reports) naast elkaar gelegd en op basis hiervan gekeken naar de ontwikkelingen en de trends die we zien.

De belangrijkste punten van nu:

  1. We zien dat de retailcijfers t.o.v. de cijfers van vorige week gestabiliseerd zijn.
  2. Hetzelfde geldt voor het autoverkeer, dit is ook gestabiliseerd.
  3. Rondom huis blijft een stijging in mobiliteit te zien.
  4. We zien dat in parken de mobiliteit is afgenomen t.o.v. vorige week (nog wel boven de basislijn), dit kan een trend zijn, maar ook direct gevolg van het weer de afgelopen week.
  5. Op basis van bovenstaande punten blijft de afwaardering van de digitale contacten gelijk aan de afgelopen 2 weken (-20%).
  6. Campagnes op ons traditionele netwerk, worden net als de afgelopen 2 weken, nog steeds geoptimaliseerd met 10% extra vlakken.
  7. Bovenstaande voorwaarden zijn i.i.g. van toepassing op alle (nieuwe en geboekte) campagnes t/m eind november 2020.

We zien wederom dat het effect van de maatregelen direct zichtbaar was en daarna is gestabiliseerd. Zolang de cijfers zich op deze manieren blijven verhouden, verwachten wij dat er geen aanpassingen op bovenstaande correcties en optimalisaties nodig zullen zijn.

Wij hopen op deze manier transparant en eenduidig met de situatie om te gaan en dat blijven we doen zolang de huidige situatie daar om vraagt.

Bovenstaand zijn de belangrijkste punten voor nu, uiteraard monitoren we per dag en geven we een wekelijkse update met eventuele aanpassingen of veranderingen.

Het is een tijd waarin we op dagelijkse en wekelijkse basis moeten schakelen met elkaar en dat zullen we vooral blijven doen.

Mochten er vragen zijn, laat het gerust weten.Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn