Update week 46

Zoals inmiddels bekend, onze wekelijkse update m.b.t. de mobiliteitsontwikkelingen betreffende Covid-19. Wederom hebben wij onze verschillende bronnen (THX. consumentenpanel MeMo2, Resono, Apple mobility reports en Google mobility reports) naast elkaar gelegd en op basis hiervan gekeken naar de ontwikkelingen en de trends die we zien.

Gelukkig zijn er de afgelopen dagen meerdere positieve ontwikkelingen te horen; het aantal besmettingen is aan het afnemen én er is uitzicht op een vaccin. Dat geeft vertrouwen in de komende periode.

De belangrijkste punten van deze week:

  1. We zien dat de retailcijfers t.o.v. de cijfers van de afgelopen 2 weken nog steeds gestabiliseerd zijn en op een daling van ca. 20% zit. Er verscheen afgelopen maandag ook een positief bericht dat de pintransacties slechts met 5% zijn gedaald in oktober t.o.v. oktober 2019 en dat er daarmee een 7% hogere omzet is gerealiseerd (betaalvereniging.nl/actueel/nieuws/meer-omzet-minder-pinbetalingen-oktober/).
  2. In de mobiliteitscijfers werkverkeer zien we weer een stijgende lijn. Na de aankondiging van de aangescherpte maatregelen in oktober, daalde dit percentage, echter sinds 2 weken zien we weer een stijgende lijn. Mensen begeven zich duidelijk weer vaker naar het werk.
  3. Rondom huis is de mobiliteit ook gestabiliseerd en zien we dat deze nog steeds boven de basislijn ligt, wat ook te verklaren is omdat mensen zich meer rondom hun eigen woning verplaatsen.
  4. De mobiliteit in parken is weer toegenomen t.o.v. vorige week en zit nog steeds op een + van 30%.
  5. Op basis van bovenstaande punten blijft de afwaardering van de digitale contacten gelijk aan de afgelopen 2 weken (-20%).
  6. Campagnes op ons traditionele netwerk, worden net als de afgelopen 2 weken, nog steeds geoptimaliseerd met 10% extra vlakken.
  7. Bovenstaande voorwaarden zijn i.i.g. van toepassing op alle (nieuwe en geboekte) campagnes t/m eind november 2020.

Wij hopen op deze manier transparant en eenduidig met de situatie om te gaan en dat blijven we doen zolang de huidige situatie daar om vraagt.

Bovenstaand zijn de belangrijkste punten voor nu, uiteraard monitoren we per dag en per week en geven we een wekelijkse update met eventuele aanpassingen of veranderingen.

Het is een tijd waarin we op dagelijkse en wekelijkse basis moeten schakelen met elkaar en dat zullen we vooral blijven doen. Mochten er vragen zijn, laat het gerust weten.
Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn