Update week 47

Wederom hebben wij onze verschillende bronnen (THX. (consumentenpanel MeMo2), Resono, Apple mobility reports, Google mobility reports & RDW data) naast elkaar gelegd en op basis hiervan gekeken naar de ontwikkelingen en de trends die we zien. Daarnaast werd gisteravond bekend dat de gedeeltelijke lockdown i.i.g. tot midden december van kracht blijft. Wij verwachten dat dit het mobiliteitsbeeld de komende weken rond het huidige niveau houdt en op sommige locaties wellicht iets hoger, uiteraard blijven we hier wekelijks over communiceren.

De belangrijkste punten van deze week:

  1. We zien dat de retailcijfers t.o.v. de afgelopen weken nog steeds gestabiliseerd zijn. Wel verwachten we hierin een (lichte) stijging gezien de trend en ook met de feestdagen in het vooruitzicht.
  2. In de mobiliteitscijfers werkverkeer zien we hetzelfde beeld als afgelopen week. Na de aankondiging van de aangescherpte maatregelen in oktober, daalde dit percentage en trok het vrij snel weer aan – echter is afgelopen week weer gestabiliseerd.
  3. Rondom huis is de mobiliteit ook gestabiliseerd en zien we dat deze nog steeds boven de basislijn ligt, wat ook te verklaren is omdat mensen zich meer rondom hun eigen woning verplaatsen.
  4. De mobiliteit in parken is weer iets afgenomen wat zowel aan weeromstandigheden als aan de tijd van het jaar is toe te kennen.

Op basis van bovenstaande punten en de voorlopige handhaving van de ‘gedeeltelijke lockdown’ tot minstens midden december, hebben wij besloten:

  • De digitale contacten te blijven afwaarderen met 20%.
  • Campagnes op ons traditionele netwerk te blijven optimaliseren met 10% extra vlakken.
  • Bovenstaande voorwaarden zijn i.i.g. van toepassing op alle (nieuwe en geboekte) campagnes t/m eind december 2020 (m.u.v. week 51, aangezien deze week naar verwachting extra druk zal zijn door de kerstinkopen).

Wij hopen op deze manier transparant en eenduidig met de situatie om te gaan en dat blijven we doen zolang de huidige situatie daar om vraagt.

Bovenstaand zijn de belangrijkste punten voor nu, uiteraard monitoren we per dag en per week en geven we een wekelijkse update met eventuele aanpassingen of veranderingen. Het is een tijd waarin we op dagelijkse en wekelijkse basis moeten schakelen met elkaar en dat zullen we vooral blijven doen.

Mochten er vragen zijn, laat het gerust weten.Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn