Update week 48

Bijgaand onze wekelijkse update mail m.b.t. de mobiliteitsontwikkelingen betreffende Covid-19.

Wederom hebben wij onze verschillende bronnen (THX. (consumentenpanel MeMo2), Resono, Apple mobility reports, Google mobility reports & RDW data) naast elkaar gelegd en op basis hiervan gekeken naar de ontwikkelingen en de trends die we zien.

De belangrijkste punten van deze week:

  1. We zien dat de retailcijfers t.o.v. de afgelopen weken nog steeds gestabiliseerd zijn en naar verwachting de komende weken voorzichtig een positieve trend zullen laten zien.
  2. In de mobiliteitscijfers werkverkeer zien we nog steeds week op week een licht stijgende lijn. Waar het werkverkeer midden oktober op -40% zat, is dit inmiddels teruggelopen naar -20%.                                       
  3. Rondom huis is de mobiliteit ook gestabiliseerd en zien we dat deze nog steeds boven de basislijn ligt, wat ook te verklaren is omdat mensen zich meer rondom hun eigen woning verplaatsen.
  4. De mobiliteit in parken is ook gestabiliseerd, deze ligt ook boven de basislijn en past bij de tijd van het jaar.

We zien een positieve trend in de mobiliteitscijfers, echter blijven we o.b.v. de cijfers onze digitale contacten afwaarderen met 20% en worden de traditionele campagnes geoptimaliseerd met 10% extra vlakken. Deze voorwaarden blijven van toepassing op alle (nieuwe en geboekte) campagnes t/m eind december 2020 (m.u.v. week 51, aangezien deze week naar verwachting extra druk zal zijn door de kerstinkopen).       

Wij hopen op deze manier transparant en eenduidig met de situatie om te gaan en dat blijven we doen zolang de huidige situatie daar om vraagt.

Bovenstaand zijn de belangrijkste punten voor nu, uiteraard monitoren we per dag en per week en geven we een wekelijkse update met eventuele aanpassingen of veranderingen. Het is een tijd waarin we op dagelijkse en wekelijkse basis moeten schakelen met elkaar en dat zullen we vooral blijven doen.

Mochten er vragen zijn, laat het gerust weten.Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn