Update week 49

Bijgaand onze wekelijkse update mail m.b.t. de mobiliteitsontwikkelingen betreffende Covid-19.

Wederom hebben wij onze verschillende bronnen (THX. (consumentenpanel MeMo2), Resono, Apple mobility reports, Google mobility reports & RDW data) naast elkaar gelegd en op basis hiervan gekeken naar de ontwikkelingen en de trends die we zien.

De belangrijkste punten van deze week:

  1. We zien dat de retailcijfers t.o.v. de afgelopen weken licht aantrekken, wat te verklaren is door Black Friday en de feestdagen.
  2. In de mobiliteitscijfers werkverkeer zien we een stabilisatie t.o.v. afgelopen week en blijft dit op een niveau van circa -20%.                                         
  3. Rondom huis is de mobiliteit nog steeds stabiel en boven de basislijn, mensen bewegen zich vaker buiten en gaan een stukje wandelen.
  4. De mobiliteit in parken is ook gestabiliseerd, deze ligt nog steeds boven de basislijn en past bij de tijd van het jaar.

Op basis van bovenstaande punten blijven we onze digitale contacten afwaarderen met 20% en worden de traditionele campagnes geoptimaliseerd met 10% extra vlakken. Deze voorwaarden blijven van toepassing op alle (nieuwe en geboekte) campagnes t/m eind december 2020 (m.u.v. week 51, aangezien deze week naar verwachting extra druk zal zijn door de kerstinkopen).

Wij hopen op deze manier transparant en eenduidig met de situatie om te gaan en dat blijven we doen zolang de huidige situatie daar om vraagt.

Bovenstaand zijn de belangrijkste punten voor nu, uiteraard monitoren we per dag en per week en geven we een wekelijkse update met eventuele aanpassingen of veranderingen. Het is een tijd waarin we op dagelijkse en wekelijkse basis moeten schakelen met elkaar en dat zullen we vooral blijven doen.

Mochten er vragen zijn, laat het gerust weten.Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn