Update week 53

Bijgaand onze wekelijkse update m.b.t. de mobiliteitsontwikkelingen betreffende Covid-19.

Wederom hebben wij onze verschillende bronnen (THX. (consumentenpanel MeMo2), Resono, Apple mobility reports, Google mobility reports & RDW data) naast elkaar gelegd en op basis hiervan gekeken naar de ontwikkelingen en de trends die we zien.

De cijfers van afgelopen week zijn iets lastiger te interpreteren, gezien de kerstdagen en de schoolvakanties. Deze zorgen op sommige dagen voor ontzettend veel mobiliteit en omgekeerd ook voor een mindere mobiliteit, zoals de cijfers rondom kerst en in de kerstvakantie zich normaliter ook verhouden. De supermarkten waren de 2 dagen voor kerst extreem druk, met kerst uiteraard rustig. En in de parken was er veel mobiliteit en rondom huis was de mobiliteit zelfs ontzettend hoog.           

Gezien de feestdagen kunnen we uit deze cijfers geen nieuwe conclusies trekken en blijven onze compensaties zoals vorige week gemeld van toepassing. Voor de volledigheid staan ze nogmaals in deze mail.

Wij zullen vanaf 1 januari 2021 onze digitale contacten afwaarderen met 30% en traditionele campagnes worden geoptimaliseerd met 20% extra vlakken (de compensatie van de digitale campagnes wordt uitgeserveerd over het volledige netwerk en o.b.v. beschikbaarheid). Deze voorwaarden blijven van toepassing op alle (nieuwe en geboekte) campagnes t/m 18 januari 2021.

Wij hopen op deze manier transparant en eenduidig met de situatie om te gaan en dat blijven we doen zolang de huidige situatie daar om vraagt.

Bovenstaand zijn de belangrijkste punten voor nu, uiteraard monitoren we per dag en per week en geven we een wekelijkse update met eventuele aanpassingen of veranderingen.
Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn